top of page

naar de kindercoach

kindercoach

Kindercoach

Kinderen en hun ouders kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk consult.  Bij een intakegesprek met de ouder(s) verkennen we samen de hulpbehoefte van het kind. Stapsgewijs reikt de kindercoach hulpmiddeltjes aan in één of meerdere sessies op afspraak. Ouders kunnen terecht voor tips en advies.

 

Wanneer naar de kindercoach? Soms krijgen kinderen thuis of op school te maken met problemen en zorgen waar ze zich soms geen raad mee weten. Ze gaan zich dan ‘anders’ gedragen: moeilijk inslapen, piekeren, angsten, boze buien, faalangst enz... In het bijzonder hoogsensitieve kinderen krijgen het wel eens lastig op school, thuis, … . Een kindercoach kan hierbij hulp bieden.

 

Een kindercoach is een laagdrempelig en snel te bereiken hulpverlener die het kind en/of de ouder ondersteunt. De hulp van een kindercoach kan voor veel kinderen en hun ouders het verschil maken. Een kindercoach werkt oplossingsgericht, begeleidt kinderen en/of de ouders via gesprekken, visualisaties, spel, beweging, creativiteit ... en helpt het kind om zelf de weg te vinden. Het kind draagt de oplossing al in zich, maar het heeft nog wel iemand nodig om deze antwoorden naar boven te halen.

In de praktijk van Via Promessa kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht vanaf 7 jaar. Voor problemen met jongere kinderen wordt enkel met de ouders gewerkt.

Els is professioneel geschoold kindercoach, jongerencoach en opvoedcoach.

 

Contacteer de coach voor een afspraak.

kindercoach
sensitief coachen

Sensitief coachen

Waarom sensitief coachen?

 

Ouders van hoogsensitieve kinderen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. De stap naar een psycholoog of een psychotherapeut is net iets tè ver. Vaak zijn leerkrachten te weinig of niet geïnformeerd om de hoogsensitiviteit van een kind te herkennen, er mee om te gaan, of om ouders advies te kunnen geven.

 

De (sensitieve) kindercoach kan samen met de ouders aftasten waar het kind het meeste mee worstelt. In een intakegesprek proberen we een zicht te krijgen op de behoefte van het kind en op de hulpvraag van de ouders.

Daarna krijgt het kind, via individuele coachsessies, handige tips om overeind te kunnen blijven in de dagelijkse situaties thuis, op school, … .

 

Op een speelse en een creatieve wijze wordt er gewerkt aan weerbaarheid en zelfvertrouwen. De (sensitieve) kindercoach geeft advies aan ouders om met hoogsensitiviteit te kunnen omgaan.

sensitief coachen
hooggevoeligheid

Wat is hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is geen afwijking of geen stoornis. Het is een karaktereigenschap die afhankelijk van de wijze waarop men er mee omgaat als een last of als een gave ervaren wordt. Hoogsensitieve kinderen (en volwassenen) worden vaak verkeerdelijk bestempeld als “flauw” of “verwend”.

 

Door hun fijngevoelig zenuwstelsel maken prikkels uit hun omgeving een diepere indruk op hen. Het dieper verwerken van alle indrukken en omgaan met emoties maakt hoogsensitieve kinderen snel vermoeid, prikkelbaar, teruggetrokken of juist hyperactief.

 

Wil je weten of je kind hoogsensitief is? Surf naar  www.hspvlaanderen.be .

Een lijstje met de meest voorkomende kenmerken geeft je al snel een duidelijk beeld.

Of beter nog, maak een afspraak met Els!

Els is opgeleid tot HSP-Professional door o.a. prof. dr. Elke Van Hoof en is ook terug te vinden op de hulpverlenerslijst van HSP Vlaanderen.

 

hooggevoeligheid
bottom of page